WELKOM BIJ VISSERS OP DE ZEE

De zegening van Efraim en Manasse.

IsraŽl (Jakob) geeft de zegen mee aan deze jongeren dat zij een nageslacht zullen nalaten als 'de vissen van de zee'.

14 Maar Israel strekte zijn rechterhand uit, en legde die op het hoofd van Efraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestierde zijn handen verstandelijk; want Manasse was de eerstgeborene.

15 En hij zegende Jozef, en zeide: De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Izak, gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op dezen dag;

16 Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen, Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands.

WELKOM BIJ VAN KERST TOT PINKSTEREN

eXTReMe Tracker