WELKOM BIJ VISSERS OP DE ZEE

Genesis 9: 1 - 2

Genesis 9, De belofte van God aan Noach, hier worden ook de vissen der zee genoemd (in vers 2).


1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!
2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.

datum pasen pinksteren 2011

eXTReMe Tracker