WELKOM BIJ VISSERS OP DE ZEE

Genesis 1: 20 - 23

20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels.

21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeŽn en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde.

23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.

De schepping van de dieren vindt plaats op de vijfde dag.

Op de zesde dag zei God:

26 En God zeide: laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Christmas  whitsuntide good friday, easter and ascension day available

eXTReMe Tracker